สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
จำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-15.00 น.

หน่วย สพป.สระบุรี เขต 1 (บำนาญ) กลุ่ม 2
          1.  อำเภอพระพุทธบาท 161 คน                                        

          2.  อำเภอบ้านหมอ 108 คน

          3.  อำเภอเสาไห้+ร.ร.เสาไห้ฯ (บำนาญ) 143 คน 

          4.  อำเภอหนองแซง 44 คน 

          5.  อำเภอหนองโดน 48 คน 

          6.  อำเภอดอนพุด 12 คน

          7.  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 คน


                                     รวม        536   คน


 
  
         
Current Pageid = 496