:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 1
 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 2
 
 
เดือน  พฤษภาคม 2560
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 5,084 คน
 - สมาชิก (ปกติ)                     4,650 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                      341 ราย
 - สมาชิกบุคคล                            54 ราย
 - สมาชิกวิสามัญ                          39 ราย 
               
   
เดือน  พฤษภาคม 2560 
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 4,267 คน 
 - สมาชิก (ปกติ)                      2,846 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                       311 ราย
 - สมาชิกบุคคล                             47 ราย
 - สมาชิกครอบครัว                   1,063 ราย 
  
 
มีผู้เสียชีวิต 6 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน พฤษภาคม 2560
      สมาชิก(สามัญ       5 ราย
      สมาชิก(บุคคล)        1 ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       - ราย
    
 
เงินสงเคราะห์ศพรายละ  253,500.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 6 ราย
เป็นเงิน  1,521,000.- บาท
1. นางละออศรี  พลนำ  05519
    สาเหตุ มะเร็งที่ลิ้น
2. นางจินดา  แก้วต่าย  05509
    สาเหตุ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
3. นางทัมเนียบ  อาศรัยผล  02098
    สาเหตุ เส้นเลือดใหญ่ในช่องอกโปร่งพอง
4. นายสมศักดิ์  อยู่พร้อม   03067
    สาเหตุ ติดเชื้อในปอด
5. นายสมชาย  ธรรมเจริญ  03650
    สาเหตุ เลือดออกใต้เยื้อหุ้มสมอง

6. นางกี  แช๋กิม  บ 4702
    สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสโลหิต

   มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน พฤษภาคม 2560
      สมาชิก(สามัญ       2  ราย
      สมาชิก(บุคคล)        1  ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       -  ราย 
      สมาชิก(ครอบครัว)   1  ราย

เงินสงเคราะห์ศพรายละ  206,950.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 4 ราย
เป็นเงิน  827,800.- บาท
1. นายสมศักดิ์  อยู่พร้อม  สม 00092
    สาเหตุ ติดเชื้อในปอด
2. นางสาวละออศรี  พลนำ  สม 02252
    สาเหตุ มะเร็งที่ลิ้น
3. นางกี  แซ่กิม  บค 00028
    สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสโลหิต
4. นายจำลอง  เพ็งสุวรรณ  คค 01042
    สาเหตุ ปอดติดเชื้อ รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  358 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  15 ราย
     พ.ค. 2560  รวม  6  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  379 ราย
 

รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  229 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  21 ราย
     พ.ค.  2560  รวม  4  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  254 ราย
 
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์...

 
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
 
   ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประเภท "สามัญ"
 
 
 รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สฌ.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สค.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤษภาคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        6 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 444