:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 1
 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 2
 
 
เดือน  เมษายน 2560
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 5,099 คน
 - สมาชิก (ปกติ)                     4,661 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                      344 ราย
 - สมาชิกบุคคล                            55 ราย
 - สมาชิกวิสามัญ                          39 ราย 
               
   
เดือน  เมษายน 2560 
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 4,149 คน 
 - สมาชิก (ปกติ)                      2,757 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                       306 ราย
 - สมาชิกบุคคล                             44 ราย
 - สมาชิกครอบครัว                   1,042 ราย 
  
 
มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน เมษายน 2560
      สมาชิก(สามัญ       3 ราย
      สมาชิก(บุคคล)        1 ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       - ราย
    
 
เงินสงเคราะห์ศพรายละ  254,500.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 4 ราย
เป็นเงิน  1,018,000.- บาท
1. นางสาวรุ่งจิตต์  ตันรัตนะ  02871
    สาเหตุ โรคชรา
2. นายสมชาย  วงษ์ชุน  00440
    สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
3. นายประเสริฐ  ดาวคล้อย  00424
    สาเหตุ มะเล็งลำไส้ใหญ่
4. นายสิทธิโชค  ชุลวงศ์  บ 5549
    สาเหตุ โรคประจำตัว   มีผู้เสียชีวิต 5 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน เมษายน 2560
      สมาชิก(สามัญ       1  ราย
      สมาชิก(บุคคล)        -  ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       -  ราย 
      สมาชิก(ครอบครัว)   4  ราย

เงินสงเคราะห์ศพรายละ  199,150.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 5 ราย
เป็นเงิน  995,750.- บาท
1. นายประเสริฐ  ดาวคล้อย  
    สาเหตุ มะเร็งลำไส้ใหญ่
2. นายแซ่งอั้น  ราษฎร  สม 00331
    สาเหตุ ภาวะไตวายเฉียบพลัน
3. นายทิม  จุนขุนทด  สม 00536
    สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
4. นายรณชัย  ใยเกษ  สม 00538
    สาเหตุ โรคมะเร็งลำไส้
5. นางสาวอุดมสิน  บุญมี  สม 00529
    สาเหตุ เลือดออกทางเดินอาหาร
 รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  358 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  11 ราย
     เม.ย. 2560  รวม  4  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  373 ราย
 

รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  229 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  16 ราย
     ก.พ.  2560  รวม  5  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  250 ราย
 
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์...

 
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
 
   ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประเภท "สามัญ"
 
 
 รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สฌ.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สค.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
เมษายน 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        4 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        5 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 444