:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วย        ประจำปี 2553  
 
     

     
 

ลำดับ
หน่วย
ชื่อ – สกุล
 
   1.
สพท.สบ.เขต 1
- ข้าราชการประจำ (สพท.สบ.เขต1 )

นางเพลินพิศ เอี่ยมสมร    
   2.
 สพท.สบ.เขต 1
- ข้าราชการบำนาญ (สพท.สบ.เขต 1)
(ไม่รวมอ.พระพุทธบาท,เสาไห้,หนองโดน)

นางเพลินพิศ เอี่ยมสมร

นายมิตร ปักษี
   
   3.
 อำเภอเมืองสระบุรี
- ข้าราชการประจำ

 
นายสมหมาย ตรีวิเชียร
   
   4.
 อำเภอบ้านหมอ
-ข้าราชการประจำ

 ----------------------    
   5.
อำเภอพระพุทธบา
- ข้าราชการประจำ

นายพุทธา โพธิ์มะฮาด    
   6.
 อำเภอพระพุทธบาท
- ข้าราชการบำนาญ

นายจรูญ สุ่มมาตร    
   7.
อำเภอเสาไห้
- ข้าราชการประจำ

นางลักขณา แสนจิตตธัม    
   8.
อำเภอเสาไห้
- ข้าราชการบำนาญ

นางลักขณา แสนจิตตธัม    
   9.
 อำเภอหนองโดน
- ข้าราชการประจำ
- ข้าราชการบำนาญ

นายสนั่น สุวรรณรงค์    
   10.
 อำเภอหนองแซง
- ข้าราชการประจำ

นายสมศักดิ์ โทณลักษณ์    
   11.
 อำเภอดอนพุด
-ข้าราชการประจำ

นางอุบล พันธ์แก้ว    
   12.
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- ข้าราชการประจำ

นางศิรประภา วันทอง    
   13.
 สพท.สบ. เขต 2
- ข้าราชการประจำ
นายดำรงค์ สุริยากุล
   
   14.
 สพท.สบ.เขต 2
- ข้าราชการบำนาญ
นายดำรงค์ สุริยากุล
นางอินทิรา พัฒนานุโรจน์
   
   15.
 อำเภอแก่งคอย
- ข้าราชการประจำ

นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์    
   16.
 อำเภอมวกเหล็ก
- ข้าราชการประจำ

นายมาโนช รวยลาภ
นายธงชัย ขนายงาม
   
   17.
 อำเภอวิหารแดง
- ข้าราชการประจำ

นางศิริเพ็ญ สีท้าว    
   18.
 อำเภอหนองแค
-ข้าราชการประจำ

นายชำนิ แดงประเสริฐ    
   19.
 อำเภอวังม่วง
- ข้าราชการประจำ

นายปรีชา ศิริวรรณ์    
   20.
 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
- ข้าราชการประจำ

นางสาววารี ไผ่นาค    
   21.
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ข้าราชการประจำ

นายสมธัฐ ไทยอาจ    
   22.
 โรงเรียนหนองแซงวิทยา
- ข้าราชการประจำ

นายสมบูรณ์ อำไพจิตต์    
   23.
โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล
- ข้าราชการประจำ

นางชณัฐมาส สุธรรมรักษ์    
   24.
 โรงเรียนสุธีวิทยา
- ข้าราชการประจำ

นายวินัย สิงหาแก้ว    
  25.
โรงเรียนพระพุทธบาท“พลานุกูลวิทยา”
-ข้าราชการประจำ

นายอภิเดช โสภณ    
           
 
     
     
     
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤษภาคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        6 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 425