:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2560

 
สมาชิก
6,207
ราย
สมทบ 647 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
221.39
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,675.01
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
9,664.19
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,449.97 ล้านบาท
รายได้ 178.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

   เงินกู้ตามอายุสมาชิก  

     
  

120 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 4,000,000.- บาท ต้องมีหุ้น 25%

         
  หลักเกณฑ์
 
  อายุสมาชิก   6-12 เดือน   กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 2 คน)  
      อายุสมาชิก 13-30 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 2 คน)   
      อายุสมาชิก 31-40 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 3 คน)  
      อายุสมาชิก 41-60 เดือน  กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 4 คน)  
      อายุสมาชิก 61-72 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,300,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 5 คน)  
      อายุสมาชิก 73 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000.- บาท (ใช้คนค้ำประกัน 6 คน)  
         
      *** สมาชิก 1 ราย สามารถค้ำสมาชิกอื่นได้ 6 ราย***
         
         
  ส่งชำระไม่เกิน 360 งวด (กู้ 4 ล้านบาท คนค้ำประกัน 6 คน)
***หมายเหตุ  สมาชิกที่สมัครใหม่ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ส่งชำระได้ไม่เกิน 240 งวด ดังประกาศนี้     download
 
 
ส่งเอกสาร   วันจันทร์  รับเงิน วันศุกร์
 
      วันอังคาร-วันศุกร์ รับเงิน วันศุกร์สัปดาห์ถัดไป
 
      กรณีตรงวันหยุด เลื่อนจ่ายวันทำการถัดไป
 
         
       
         
  แนบเอกสาร   1.สลิปเงินเดือน มีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าการเงินรับรอง
 
      2.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้กู้)
 
      3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน)เอกสารไม่ครบ, ลายมือชื่อไม่ครบ  เลื่อนการพิจารณาไปครั้งถัดไป
 
         


ใช้บุคคลค้ำประกัน

 


ผู้กู้ เงินสามัญ/สามัญโครงการระยะสั้น
 
ต้องถือหุ้น 25 % ของวงเงินกู้ 

บุคคลค้ำประกัน 1 คน/ 500,000.-บาท *


 
     

   ประเภท  เงื่อนไข  
   ฉุกเฉินเคาน์เตอร์ 


 กู้ได้  10 เท่า ของเงินเดือน ไม่เกิน  200,000.-บาท
   ผ่อนชำระไม่เกิน  40 งวด
   ยื่นกู้ไม่เกิน 50,000 บาท รอรับเงินสดเลย (กรณีที่มีสิทธิ์)
   ยื่นกู้  50,001 - 200,000 บาท ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน ยื่นวันจันทร์รอรับเงินในวันศุกร์
   ผ่อนชำระไปแล้ว 3 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้

 
  ฉุกเฉิน ATM   

 กู้ได้  5 เท่า ของเงินเดือน ไม่เกิน  100,000.-บาท 
   ผ่อนชำระไม่เกิน  20 งวด
   กรณีที่ กู้เกิน 30,000.- บาท ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน
   รอดำเนินการขอเปิดบัตรกับธนาคารประมาณ 20 วัน    สามัญ 
 

 กู้ได้ 120 เท่า ของเงินเดือน ไม่เกิน 4,000,000.-บาท
   ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด (สมัครก่อน กรกฎาคม 2558)
ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด  (สมัครตั้งแต่ กรกฎาคม 2 558 เป็นต้นไป)
   กรณีที่สมาชิกใหม่สมัคร ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 จะผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด
   ผ่อนชำระไปแล้ว 3 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้   สามัญโครงการระยะสั้น 

 กู้ได้ 15 เท่า ของเงินเดือน ไม่เกิน  100,000.-บาท
   ผ่อนชำระไม่เกิน  24 งวด 
อายุการเป็นสมาชิก 1-5 เดือนกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 
100,000.-บาท   พิเศษ  

 กู้ได้ 80%ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ไม่เกิน 5,000,000.-บาท เมื่อรวมกับกู้สามัญ
 ส่งชำระ 370 งวด

 

 
     
     

     
 
 
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤษภาคม 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        6 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 427